Milé kolegyně, milí kolegové,

rozhodl jsem se obhajovat můj mandát ve Studentské komoře Akademického senátu Lékařské fakulty MU. Myslím, že díky mým dosavadním zkušenostem ve SKAS LF MU a studentských spolcích jsem vhodným zástupcem Vás, studentů, v SKAS LF MU. Níže jsem uvedl pár mých hlavních cílů, které chci do budoucna prosazovat, ale jsem připraven Vám aktivně naslouchat a řešit Vaše problémy.

Děkuji za Vaši podporu, Matyáš Rec

Více prostorů pro studenty

Jako studenti lékařské fakulty trávíme mnoho času studiem. Je proto důležité, abychom měli dostatek prostorů nejen ke studiu, ale i k odpočinku mezi jednotlivými přednáškami a seminářemi. Dosavadní SKAS dosáhl prodloužení otevírací doby a nyní jsme také na základě žádostí od studentů a ve spolupráci s naší fakultou zakoupili stoly a židle k sezení, které můžete využít k posezení s kamarády, ke studiu nebo si zde můžete sníst oběd! Chci navázat na tuto linku a dále pokračovat ve zlepšování studentského zázemí.

Více volitelných předmětů

Chci podpořit vznik nových volitelných a povinně volitelných předmětů, aby si studenti mohli vybírat z více předmětů např. podle oboru, který chtějí dělat po škole. Navíc si myslím, že je důležité rozšířit nabídku meziročníkových přemětů, aby studenti, kteří si musí zapisovat v meziročníku předměty, vybírali ze smysluplných předmětů.

Propojení s celouniverzitním SKASem

Díky mému zvolení do Akademického senátu Masarykovy univerzity hodlám prosazovat zájmy naší fakulty i na celouniverzitní úrovni a myslím si, že propojení fakultního SKASu s celouniverzitním SKASem je klíčové nejen pro nás, pro studenty, ale i pro celou fakultu. Díky členství v obou SKASech tak můžeme společně dosáhnout ještě vyšších cílů!